По данни на полицията във Варна миналия петък около 13 часа в офис на фирма в Западна промишлена зона се разиграва истински екшън, достоен за холивудски трилър. Влиза маскиран мъж, който само с един удар сваля на земята, в безпомощно състояние, 40-годишна служителка в офиса. Следва драматичната част, в която металната каса на фирмата се отваря и от там се изнасят около 25 000 лв. и 2 мобилни телефона. При бързото напускане на обекта нападателят заключва безпомощната жена в офиса. Но крадецът и неговият помощник само за 48 часа биват открити и арестувани от органите на реда.

Двамата извършители са на 46 и 44 години, от Варна. След 24-часовото им задържане в подразделение на МВР, с постановление на наблюдаващ прокурор от Варненската районна прокуратура, лицата са задържани за срок до 72 ч. и са привлечени като обвиняеми по образуваното досъдебно производство. При задържането са намерени и приложени към делото около 22 000 лв., двата телефона, както и други вещи, имащи касателство към случая. Работата продължава.

От ОД на МВР във Варна съобщават още, че са регистрирани 3 взломни и 4 обикновени кражби, 7 пътнотранспортни произшествия, а по линия на противопожарната безопасност са гасени 4 пожара в областта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.