От ОД на МВР - Варна съобщиха, че на 5 май към 13:25 часа са получили сигнал от възрастен мъж, който обяснил, че непозната е нахлула в дома му през незаключена врата за да го обере. Тя задигнала портмонето му с лични документи, 205 лв., 185 евро и 101 американски долара.

В резултат на предприетите незабавни действия на служители на Първо - РУ във Варна е задържана неканената гостенка. Оказало се, че това е 37- годишна жителка на с. Селце, известна на полицията, осъждана.

По случая е образувано досъдебно производство, документирането по което продължава под наблюдението на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.