Горнооряховски криминалисти разкриха кражба на голяма сума пари от жилище в Долна Оряховица. Деянието е извършено в края на ноември миналата година. От жилището бе извършена кражба на метална каса, с намиращи се в нея 20 000 лв. и документи.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител е 31-годишен мъж от същия град, известен на полицията и осъждан.

Вчера той бе привлечен, като обвиняем, взета му е мярка за неотклонение "подписка", съобщи "24 часа". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.