От ОД на МВР - Варна съобщиха, че е заловен 22-годишен мъж от гр. Вълчи дол, осъждан и известен на органите на МВР. Той е извършител на кражба на множество вещи от къща в гр. Вълчи дол. Оказало се, че е присвоил незаконно 2 телевизора, микровълнова фурна, тонколона, прахосмукачка килим и пътеки.

При установяването на лицето вещите, предмет на деянието, са намерени и приложени към материалите по досъдебното производство, съобщиха още от полицията.

Разследването по случая се води под надзора на прокурор при ТО Девня при ВРП. На лицето е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.