От ОД на МВР - Варна съобщиха, че 48-годишна жена, докато се пекла безгрижно на плажа била ограбена. В плажната си чантата имала лични документи, мобилен телефон, пари и други вещи. Минути след като разбрала, че плажната й чанта е изчезнала, подала сигнал.

Служители от Първо районно управление установили и задържали в ареста за срок до денонощие извършителя на криминалното деяние - 30-годишен жител на Габрово, рецидивист.

По случая е образувана преписка и е предаден на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.