От ОД на МВР - Варна съобщиха, че са задържани 21-годишен мъж от Варна и 23-годишен мъж от Девня. Оказва се, че и двамата са известни на органите на реда.

На 25.02.2021 г., около 02:25 ч., чрез заплаха с оръжие на служител в хранителен магазин в жк „Чайка“ те извършили грабеж на 400 лв.

Случаят е докладван на прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, води се досъдебно производство, установено е, че деянието е извършено с газов пистолет, лицата са задържани за срок до 24 ч., работа продължава..

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.