В резултат на предприети незабавни оперативни действия на служители от Първо РУ, са установени и задържани двама мъже - на 20 и 27 години, съобщиха от ОД на МВР - Варна. Установено е, че преди десетина дни те са извършили кражба на три броя велосипеди, оставени заключени с метална проволка във вътрешен двор на жилищна сграда в областния град. Грабителите, единият от които е жител на Мездра, а другият на с. Гороцвет, са известни на МВР. По случая е образувано досъдебно производство, двамата извършители са задържани в рамките до 24 часа, работата продължава под надзора на прокуратурата.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.