От ОД на МВР - Варна съобщиха, че е задържан 25-годишен варненец. Според събраните данни, той е проникнал в два автомобила, паркирани в различни точки на областния град. От тях е извършил кражба на множество вещи.

Мъжът е известен на МВР, осъждан, задържан е с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случая е образувана преписка, уточняват от полицията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.