С определение на Варненския районен съд днес е бил задържан под стража 37-годишният Иван И. Най-тежката мярка за процесуална принуда – задържане под стража, е била наложена по искане на Районната прокуратура във Варна, след като мъжът е бил привлечен към наказателна отговорност за кражба.


На 31 август тази година обвиняемият посетил магазин от голяма търговска верига за стоки за дома и градината. Харесал си каменарски и дърводелски чук и комплект свредла за метал. Вместо да плати стоките, той минал през касите в опит да напусне магазина. След касовата зона охраната на магазина задържала 37-годишния мъж с откраднатите стоки.
Иван И. е многократно осъждан. Настоящото престъпление е извършил в условията на опасен рецидив.

Определението на Варненския районен съд, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемия, подлежи на обжалване пред Окръжния съд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.