Пет години „лишаване от свобода“ за извършена кражба в условията на опасен рецидив и 3 години затвор за ползване на чужда банкова карта без съгласието на титуляра, е присъдата която получи 44- годишния Венцислав Йорданов.

До наказанието се стигна след одобрено от Окръжен съд – Варна споразумение, сключено между подсъдимият и прокуратурата. Изтърпяването на наказанията ще бъде при първоначален строг режим.
Мъжът е от София и има 27 предишни осъждания за престъпления срещу собствеността, извършени в страната и чужбина.

Към настоящия момент изтърпява присъда „лишаване от свобода“ в Затвора – София.
Пред Варненския окръжен съд, Венцислав Йорданов заяви, че се признава за виновен по повдигнатите обвинения и е наясно, че подписването на споразумението представлява влязла в сила присъда.

На 13 април 2013 година се намирал във Варна до база на фирма в Западна промишлена зона, търгуваща със строителни материали. Управителят на търговското дружество пристигнал в базата, като на излизане от автомобила си „Фолксваген Туарег“ забравил в него малка чанта.

Венцислав забелязал, че мъжът не носи нищо в ръце, изчакал да влезе навътре във фирмения имот, счупил страничното задно стъкло и взел чантата. Откраднатите вещи били на стойност 402,30 лв. С откритите две банкови карти, 44-годишният мъж в условията на продължавано престъпление успял да изтегли 3000 лева.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.