От МВР съобщиха, че днес, 30.09.2020 г., в 14,44 ч. е съобщено за тежко ПТП по пътя гр. Долни чифлик - с. Детелина. На място е установено, че е настъпил удар между автобус и лек автомобил "Дачия Сандеро".

При произшествието е загинала на място 48-годишната водачка на "Дачия"-та. Автобусът, управляван от 62-годишен водач, е собственост на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Старо Оряхово, като при произшествието в автобуса не е имало пътници.

Огледът на мястото на произшествието продължава и в момента, причините за възникването са в процес на установяване, образувано е досъдебно производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.