Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на български гражданин, издирван от съдебните власти в Германия. 52-годишният мъж се разследва за 6 случая на извършена измами в периода 17.09.2019 г. - 22.11.2021 г.

Европейска заповед за арест (ЕЗА) е била издадена на 14 декември 2022 година от Районен съд – Тиргартен. В нея е посочено, че на различни места в Берлин – хотели, магазини, бензиностанции - под претекст, че иска да обмени определена сума в дребни банкноти в евро за такива с по-голям номинал, мъжът използвал схема за заблуда, чрез която успявал да измами служителите и да получи повече пари, отколкото давал за размяна.

Според германския Наказателен кодекс, максималният размер на предвиденото наказание за престъпленията, в които е обвинен българинът е 10 години. Деянията, за които е разследвана 52-годишния мъж, са наказуеми и по българското законодателство.

В съдебното заседание защитата на обвиняемия посочи, че мъжът има постоянен адрес, на който би могъл да търпи и по-леката мярка – „домашен арест“. От прокуратурата, обаче изтъкнаха, че мъжът е бил задържан, но след забавяне на превода на европейската заповед за арест от страна на германските власти, българинът е бил освободен, а след това не е бил открит на никой от известните адреси.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и становищата на страните, Варненският окръжен съд прие, че искането за предаването на 52-годишния българин отговаря на изискванията на Закон за екстрадицията и ЕЗА. Предвид скорошното разглеждане на делото по същество за неговата екстрадиция, съдът прецени, че най- адекватната мярка за неотклонение, която да осигури явяването му в предстоящото производство е „задържане под стража“.

Определението на съда може да бъде обжалвано.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.