Мъж скочи през прозорец на сградата на Районното управление на полицията в Казанлък. По информация на NOVA той е бил арестант и се хвърлил от втория етаж. Районът е отцепен.

Състоянието му е тежко. Приет е за лечение в местната болница.

Попитан за инцидента, управителят на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора проф. Йовчо Йовчев посочи, че пострадалият е с тежка черепно-мозъчна травма. Настанен е в Клиниката по анестезиология и реанимация.

Очаква се повече информация от прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.