23-годишен рецидивист е задържан в резултат на предприети незабавни полицейски действия. Според събраните до момента данни, вчера жителят на Дългопол е нанесъл материални щети за над 3 000 лв. на машина за продажба на билети и карти, находяща се на автобусна спирка.

Мъжът е заловен от служителите на Трето РУ.

Установено е, че той е счупил дисплеите на още няколко такива машини на различни места в окръжния град.

По случая е образувано досъдебно производство и събраните материали са предадени на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.