Варненският окръжен съд определи мярка „задържане под стража за 34-годишния Златин К., привлечен в качеството на обвиняем за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Според обвинението, на 23 ноември 2021 година той бил задържан, след като разпространил наркотици на двама души от Варна.

При претърсването в дома на 34-годишния мъж били открити 85,17 грама марихуана, метамфетамин с тегло 7,86 грама, електронна везна, пистолет и боеприпаси.

Златин К. има четири предишни осъждания за престъпления свързани с наркотици.

Предвиденото наказание за деянието, в което е обвинен е „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба до 20 000 лева.

След като се запозна със събраните към момента материали, съдът прецени, че е изпълнена първата предпоставка за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Свидетелските показания, иззетите предмети, направената експертна справка на откритите наркотични вещества и оставалите доказателства са достатъчни, за да бъде направено обосновано предположение за съпричастност на Златин К. към повдигнатото обвинение.

От свидетелството за съдимост на лицето, съдът обективно установи, че поне две от наложените му наказания са за идентични престъпления. Той има и висящо досъдебно производство отново свързано с наркотици. Предвид изложените факти, изводът на съда бе, че се касае за лице с трайно установена престъпна дейност и опасността Златин К. да извърши престъпление или да се укрие е реална.

Поради изложените съображения, съдебният състав прецени, че единствената относима мярка за неотклонение спрямо Златин К. е най- тежката - „задържане под стража“

Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване.

Снимка: Shutterstock

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.