41-годишният Георги П. е с влязла в сила присъда от румънския съд, заради която е бил обявен за международно издирване във връзка с издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) от 28.05.2019 г. от Окръжния съд в Констанца. Георги П. е осъден на 2 години затвор за трафик на мигранти. Наказанието му е с остатък за изтърпяване – 1 година 6 месеца и 2 дни, след като е било приспаднато времето, през което той е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“.

Георги П. е арестуван във Варна на 30.09.2020 г. от органите на Четвърто РПУ. Постоянният му адрес е в Аксаково.

Румънският съд го признава за виновен, за това че на 28.10.2017 г. организирал транспорта на двама турски граждани през ГКПП Остров Силистра, за да получи материални облаги. Според румънския НК деянието се наказва със затвор от 2 до 7 години.

Престъпление, за които се издирва Георги П. е наказуемо и по българското законодателство.

Защитата на 41-годишния мъж поиска по-лека мярка за неотклонение от „задържане под стража“, като посочи че Георги страда от биполярно разстройство - хипомания и освен това има постоянен адрес в Аксаково, на който може да бъде открит.

Варненският окръжен съд изслушвайки становищата на страните и запознавайки се с материалите по делото прецени че не следва да бъде обсъждано наличието на обосновано предположение за авторството на деянието, тъй като по делото се съдържа официален, влязъл в сила съдебен акт, според който престъплението е извършено.

Съдебният състав оцени като реална опасността от укриване и извършване на престъпление, тъй като в настоящия случай Георги П. е осъден ефективно и е възможно да осуети наказателната репресия срещу себе си. Съдът сподели част от аргументите на защитата, но доводите касаят произнасяне във връзка с решение от изпълнение или отказ от изпълнение на ЕЗА, а не процедурата по задържане на лицето, с оглед обезпечаване на тази процедура.

Определението на съда може да се обжалва пред Апелативен съд Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.