Варненският окръжен съд разгледа искане на Окръжна прокуратура – Варна за предаването на унгарския гражданин Ищван Н. на властите в родината му. Той е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест (EЗА) издадена на 04.03.2019 година от съда в град Дебрецен.

62-годишният унгарец има влязла в сила присъда от 2 години и 10 месеца „лишаване от свобода“ за измама и мошеничество. Окръжният съд му определи мярка за неотклонение „домашен арест“ до приключване на производството му по екстрадиция. Мярката ще бъде контролирана със средство за електронно наблюдение.

Ищван Н. е бил задържан на 16.02.2021 г. в 4 РУ на МВР-Варна.

Унгарските съдебни власти са признали Ищван Н. за виновен, че в периода 01.03.2010 – 11.06.2010 предложил на няколко свои сънародници съдействие да изтеглят банкови кредити при изгодни лихви в България. За целта било необходимо унгарците да регистрират търговски дружества в страната ни и да го упълномощят да ги представлява. За предоставената услуга Ищван искал различни по размер суми, но реално кредити не били теглени.

Престъплението, за което Ищван е бил осъден в Унгария е наказуемо и по българското законодателство.

Съдебният състав на Варненски окръжен съд, като съобрази всички представени доказателства и становища прецени, че искането за временно задържане на Ищван Н. е съобразено с изискванията на Европейската конвенция за екстрадиция, както и че е налице валидна заповед за арест. Предвид напредналата възраст, влошеното здравословно състояние и наличие на настоящ адрес у нас на унгарския граждани, Окръжен съд – Варна определи като най- подходящата мярка за неотклонение „домашен арест“. Според съдебния състав тя ще гарантира в достатъчна степен явяването на лицето на делото, на което ще се разглежда по същество искането на унгарските власти за екстрадицията му.

Определението на съда може да се обжалва пред Апелативен съд Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.