Вчера към 9:30 часа 18-годишен младеж потърсил помощ от служителите на Участък - Вълчи дол. Обяснил, че от няколко дни бил изнудван за пари чрез заплахи за насилие и разгласяване на неприятни обстоятелства. В резултат на предприетите професионални оперативни действия извършителят на деянието – 23- годишен от Девня, е задържан в момент на предаването на исканата сума от 1000 лева. По случая е образувано досъдебно производство, предстои повдигане на обвинение.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.