Поредният бракониер задържаха днес служители на мобилния контролен екип към Тервел. При проверка в гората край село Стефан Караджа /община Вълчи дол/ горските чуват шум от моторна резачка и се насочват към мястото.

Залавят извършителя в момент на разкройване на повалено дърво и поставянето му в автомобил Дачия пикап. В моторното средство вече са били натоварени 1,5 пр.м3 дърва за огрев, с един метър дължина на трупите, от вида цер. Задържани са автомобила, дървата и моторния трион, с който е извършена незаконната сеч.

На горските е оказано съдействие от служители на РУ на полицията във Вълчи дол. Води се досъдебно производство. Извършителят не е познат на служителите на МКЕ Тервел.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.