Полицията задържа 69-годишен мъж в Драгоман по подозрения, че е блудствал с две сестри, съобщава БНТ. Мъжът имал хранителен магазин в къщата, където живеел.

В съседство живеело семейство с няколко деца в трудно финансово положение. По неофициална информация още преди години мъжът изнасилил най-голямата дъщеря.

Издевателствата продължили с години. Когато навършило пълнолетие, момичето напуснало Драгоман. По неофициална информация наскоро мъжът посегнал и на 13-годишната ѝ сестра.

Тя споделила на кака си, която от своя страна разказала всичко на майка им. Жената подала сигнал в полицията и мъжът е бил незабавно задържан.

Прокуратурата му е повдигнала обвинение за блудство, като мярката му за неотклонение ще бъде гледана утре.

Случай с блудство през последните дни разследва полицията и в Сухиндол, където деца разказаха, че двама учители са правили опити за блудство с малолетни и непълнолетни ученички.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.