Арестуван е 60-годишен жител на Суворово,‭ ‬откраднал мобилен телефон,‭ ‬оставен върху шкафче в съблекалня на закрит басейн в хотел в кк‭ „‬Св.‭ ‬Св.‭ ‬Константин и Елена‭“, ‬съобщиха от ОДМВР - Варна.‭ ‬Светкавичната реакция на екип на Пето РУ е довела до установяване на извършителя и задържането му за срок до‭ ‬24‭ ‬часа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.