50 - годишен жител на Игнатиево е задържан в ареста от служители на РУ- Аксаково за шофиране след употреба на алкохол.

Той бил спрян за полицейска проверка в полунощ на 5 октомври, а при последвалия тест алкодрегерът отчел високо съдържание на алкохол в кръвта, съобщават от пресцентъра на полицията.

Срещу него е образувано бързо производства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.