Снимка: news.bg

От ОД на МВР - Върна съобщиха, че вчера, около 22 часа, в Провадия е задържана за срок до 24 часа 42-годишна местна жителка.

Полицаите от Районното управление в града спрели за проверка водачката на лек автомобил. Тест дрегерът е показал високо съдържание на алкохол.

По случая е образувано бързо производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.