Оперативно-издирвателните действия на служители на ГДНП и ОДМВР-Варна започнали незабавно след получен сигнал за извършен грабеж в нощта на 23 срещу 24 юни. Мъж е проникнал в жилището на 67-годишна жена от с. Генерал Киселово, обл. Варна. Откраднал е 6 000 лв.

В хода на разследването криминалистите установили самоличността на мъжа – 36-годишен, както и че се е укрил в жилище в София, където е открит и задържан. Той доброволно е предал откраднатите пари и е направил признания.

Задържаният е криминално проявен и осъждан, след 24-часовия арест, прокуратурата му е повдигнала обвинение и е удължила срока за задържане – до 72 часа.

Към настоящия момент на същия е наложен мярка за неотклонение – задържане под стража. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по него продължава под надзора на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.