От ОД на МВР Варна съобщиха за полицейските действия, които са осъществени днес на територията на общините Суворово и Девня.

В рамките на акцията са проверени 484 лица, 332 автомобила, 5 заложни къщи. Задържани са 19 лица от криминалния контингент, профилактирани са други 25 лица, съставени са 8 акта и 35 фиша по Закона за движение по пътищата.

Съставени са 22 протокола по чл.167 от НК – „Престъпления против политическите права на гражданите“. Образувано е досъдебно производство за нападение над 83-годишна жена.

Сигналът за извършеното престъпление е получен днес сутринта - непознати насила са отнели от жертвата си 1 300 лв., 2 мобилни телефона и лична карта. Извършителите са двама мъже на 31 и 37 години с криминалистически регистрации за кражби. Осъждани са, установи проверка.

Лицата са задържани. Започнати са и 6 други досъдебни производства: 1- за домашно насилие; 1 - за притежание на наркотици, 2 - за управление на МПС след употреба на наркотици, 1 - за нерагламентирано присъединяване към водопреносната мрежа, 1 - за имотна облага, с цел склоняване към гласуване за определена политическа партия. По едно образувано досъдебно производство е повдигнато обвинение по чл.167, ал.2 от НК.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.