Снимка: vsport.bg

Полицията е задържала извършителя на нападението срещу футболист на Спартак Варна в четвъртък сутринта. Това е 14-годишен ученик от СУ „Елин Пелин“ във Варна, съобщиха за от полицията. В момента той дава показания пред полицаи, уточнява „Vsport.bg".

Ще припомним, че вчера 13-годишният талант на спартаклии е пътувал с автобус за тренировка на СК „Локомотив“. До него е имало група от малко по-големи ученици, като самият той е определил по-късно пред органите на реда, че са фенове на Черно море.

Младият футболист е слязъл на спирката до СК „Локомотив“, а едно от момчетата го е последвало. По думите на пострадалия в подлеза баткото го е заплашил с метален прът и го е накарал да си съблече фланелката и горницата на анцуга, които са с емблеми на Спартак Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.