54-годишният Дончо М. е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура във Варна. Мъжът е бил привлечен към наказателна отговорност за кражба на автомобил „Ауди“. Ще припомним, че престъплението бе извършено на 4 срещу 5 септември тази година във Варна. Обвиняемият подготвил откраднатия автомобил за пътуване извън Варна, като сменил регистрационните му табели.

Служители на ОД на МВР във Варна пристъпили към задържането му, но Дончо М. направил опит да избяга и не след дълго бил задържан.

Мъжът е осъждан многократно, включително и за противозаконно отнемане на МПС. Районната прокуратура във Варна ще внесе искане във Варненския районен съд за вземане мярка за неотклонение „Домашен арест“. Единствената причина за искане на по-лека мярка за неотклонение на обвиняемия от прокуратурата е заболяването му.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.