Въпросът за въвеждането на общопризнат сертификат за ваксинация в ЕС (така нареченият зелен сертификат) влиза в дневния ред на срещата на върха на ЕС на 25 май в Брюксел. Това съобщи Шарл Мишел, председател на Европейския съвет, при пристигането си в Порто (Португалия) за неофициална среща на върха на ЕС.

"Обсъдихме темата за "зеления сертификат" и решихме да се върнем към нея на срещата на върха на 25 май, за да завършим всички усилия, които вече са положени за постигане на общо споразумение по тази тема", каза той, цитиран от ТАСС.

Германският министър на здравеопазването Йенс Шпан също се произнесе по тази тема като каза, че е възможно това лято да има туристически пътувания в Европа без ваксинации срещу коронавирус.

"В рамките на ЕС пътуванията най-вероятно няма да зависят от ваксинациите. Ще бъде възможно да се придвижвате из Европа нормално и въз основа на тестове", каза Шпан.

Министърът каза още, че самият той ще прекара лятната ваканция в Германия.

„На този, надявам се, последен етап от пандемията, не бих планирал сериозно пътуване на дълги разстояния“, каза той.

Шпан изрази също мнението, че Германия е добре подготвена за възможни нови вариации на коронавируса.

„В рамките на споразуменията на ЕС ние също си осигуряваме ваксини, които могат да бъдат адаптирани към мутациите“, каза ръководителят на Министерството на здравеопазването, предаде БНР.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.