Жълт код за опасно силен вятър е обявен днес в 18 области в страната, предупреждават от НИМХ, цитирана от Агенция „Фокус”.

Предупреждението е за областите Варна, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Разград, Русе, Търговище, Добрич, Силистра, Шумен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали.

Предупреждението е за вятър, който ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва, а поривите се очаква да достигнат до 24 m/s.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.