От 30 юни 2021 година Арт Галерия Ларго ще представи със самостоятелна изложба-живопис пловдивския художник Васил Стоев. Експозицията се нарича “Вчера, днес и утре” и е част от съпътстващата програма на Международен Музикален Фестивал “Варненско лято” 2021.

Повод за изложбата е 70-годишнината на Васил Стоев. В новата експозиция той ще представи картини от различни негови периоди, като се започне от далечната 1984-та година, до днес.

"Всъщност Васил Стоев ще представи за първи път своя самостоятелна изложба в „Ларго”, но той е добре познат както на варненската публика, така и на ценителите в България и в Европа", разказва галеристката Нели Вълчева.

Творецът има над 80 самостоятелни изложби в най-престижните европейски галерии и е един от много малкото български художници, забелязан и поканен от експертите на „Сотбис” да представи свои картини на техни търгове.

Първото му появяване в „Сотбис” е през далечната 1989-та година, като на търга се откупуват две негови творби. Тридесет години по-късно от „Сотбис“ го канят отново, този път за техен търг във Виена. И отново една от картините му е откупена и то след сериозно наддаване.

Още като съвсем млад художник е забелязан на своя изложба в София от виенска галеристка и поканен да се представи самостоятелно във Виена. Изложбата му там минава с голям успех, като още на откриването американска колекционерка откупува три от творбите. Така младият пловдивчанин е припознат от европейски и презокеански колекционери и галеристи, преди дори да е успял да отвоюва своето място на художествената сцена в България.

Този международен успех го съпътства и до днес, след повече от 40 години творческа дейност и множество награди и откупки от чуждестранни музеи и обществени колекции.

Разказваме всичко това, за да подчертаем значението и мястото на Стоев като един от съвременните творци с особени заслуги за легитимирането на българското изкуство на европейската сцена.

Настоящата експозиция в галерия „Ларго” е своеобразна ретроспекция на творчеството на Васил Стоев. Тя е от поредицата изложби, с които пловдивчанинът отбелязва своя 70-годишен юбилей, изпълнен през 2020-та година.

Заради пандемията планираното за 2020-та година събитие в галерия Ларго беше отложено, но сега варненци ще имат възможността все пак да му се насладят. Освен най-новите творби, рисувани специално за Варна, сред 24-те платна ще видим картини, рисувани в края на 80-те години, и други, рисувани в последните 15 години от 2005-та до днес.

Така опитното око ще може да открие и да се наслади на развитието на един творец в един немалък времеви отрязък.

Васил Стоев е един от символите на модернизма у нас, някои (пък и самия той) го определят като абстрактен художник. В неговите платна обаче често има изявена фигуралност, начинът, по който той изгражда композициите си, трудно би могъл да се определи само като абстрактен, хармонията в картините му е много характерна за творческото му верую.

За него проф. Иван Маразов казва: „На пръв поглед картините на Васил Стоев изглеждат освободени, направени на един дъх, "изпяти". ... Но зад тази привидна живописна лекота се крие една неподозирана енергия на конструктивното начало. И тя проличава в организацията на композицията. Дори когато фигурата напълно отсъства, картинната структура се създава от контрасти. Най-често свободните, дори хаотични ярки мазки, които образуват фактурен "остров" в центъра на платното, са противопоставени на сравнително гладки едноцветни повърхности.”

В настоящата изложба в „Ларго” ще се насладим именно на такива творби, направили от Стоев един от моментално разпознаваните творци. Живописната повърхност се развива като една сложна симфония, чистите тонове и монохромни участъци, чрез които той така много обича да структурира пространството в творбите си, звучат като цигулкови сола - изящни и съвършени. В същия момент фигуралните композиции са с богата и усложнена цветност, като една обогатяваща се и усложняваща се с всеки такт мелодия.

Фигурите в картините стоят тежко и непоклатимо на мястото си като древни каменни речни идоли, сиво-зелени от патината на времето, свързващи ни сякаш като с котва, със земята под краката ни („Ден и нощ”, „Между сянката и светлината”). В други творби противно на очакванията на зрителя лекотата и светлите тонове извират от недрата на картината, както лека сонатина, засвирена от нежните пръсти на девойка.

И тези леки тонове се издигат нагоре в творбата, опитвайки се да разбият положения, отново противно на очакванията, тежък като планина, непробиваем живописен слой, изграден от сложни охрено-сиво-зелени тонове („Старата крепост”, „Лагуна”).

В картините от настоящата изложба ще усетим толкова характерната за творчество на Стоев устремност, динамика и вътрешно напрежение, които често сякаш „насичат” живописната повърхност, „изхвърлят” елементите далеч в Космоса и после бавно и полека, те се връщат и преподреждат върху платното по нов, непредсказуем за нас, но типичен „васил-стоевски” начин.

Особено интересни в изложбата са голямо-форматните творби „Сънят на Франциско” и „Улица”. Докато в „Сънят...” Стоев е съзерцателен, приглушената гама в различни нюанси на синьо и сиво ни кара, като че ли, да пристъпваме на пръсти, затаили дъх да не смутим съня на Франциско, то в „Улица” художникът е вложил иносказателност, философско звучене, а богато развитата гама на зеленото придава на творбата жизнеутвърждаващ и оптимистичен заряд.

Едва ли тази програмна работа е нарисувана специално за да онагледи мотото на настоящата изложба, но трите изобразени женски фигури биха могли да символизират вчерашния ден, настоящето и бъдещето, така както „Улица”-та може да се приеме като символ на нашия живот, на нелекия път, който всеки от нас извървява, сменяйки утре с днес, а днес – с вчера.

Васил Стоев е роден в гр. Първомай на 07 август 1950 г. Завършва Националната Художествена Академия през 1979 г. при проф. Александър Поплилов. Има над 80 самостоятелни изложби и участия в сборни експозиции в редица престижни български и европейски галерии, музеи и арт изложения, някои от които: „Muse'е del'Athenee“ Женева, Швейцария; „The Museum of Modern Art“ Папендрехт, Холандия; Галерия „BernardFelli“ и Галерия „Celine“, Париж, Франция; Галерия „Cornerstone Galleries“ Калифорния, САЩ, галерии в Австрия, Турция, Малта, Италия, Белгия, Великобритания, Дания, Япония и др.

Васил Стоев е носител на престижни награди: I-ва награда на СБХ, категория Плакат; Награда за участие, първа степен в Международно Биенале на изкуствата, Малта; Награда на град Пловдив за живопис. Негови творби присъстват в музеи и публични колекции на Музей Mimara, Загреб, Хърватска; Национален музей за изящно изкуство, София, България; ГХГ в София, Пловдив и Бургас; Национален Художествен музей Валета, Малта; Фондация TempreArt, Малта; Асоциация на художниците и писателите Nidd'Aigle, Белгия; Музей за съвременно изкуство, Малта; Музей Tempra, Малта; Музей за съвременно изкуство – Sammlung Hadwiger. Негови творби са появяват на аукционите на Сотбис в Лондон, Англия и Виена, Австрия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.