33-ма се озоваха в болница след като бяха ранени в 23-тежки катастрофи във Варненска област през седмицата. Това сочи обобщената информация по безопасност на движението на територията, обслужвана от ОДМВР - Варна за периода от 2-ри до 8-ми юни, съобщи Агенция „Фокус”.

За посоченото време са настъпили общо 54 пътно-транспортни произшествия. 23 са тежки, а 31 от катастрофите са с материални щети.

През периода са установени 10 случаи на управление на МПС след употреба на алкохол, а 4 са отказали проверка.

Регистрираните случаи на управление на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества са 6, а 2 са отказали проверка.

15 са установените нарушения в населени места на управление на МПС от неправоспособни водачи и от лишени от право да управляват МПС.

През периода са връчени 435 наказателни постановления, за извършени нарушения по Закона за движение по пътищата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.