702-ма медицински служители, работещи в COVID отделения, са имунизирани през изминалата седмица (8 - 14 януари), съобщават от Регионалната здравна инспекция във Варна.

Двойно е спаднал броят на заразените с коронавирус във Варна и областта през изтеклата седмица, сочат още данните на здравната инспекция. Лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 266 души срещу 557 от предходната седмица. Извършени са 435 епидемиологични проучвания на съмнителни и положителни на COVID-19 лица и лица с други инфекциозни заболявания. Издадени са 900 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни. Няма наложени административни санкции.

Служители на отдел "Държавен здравен контрол" са включени в графика на летище Варна. За периода са пристигнали 1436 пътници, от които 647 са пристигнали от Великобритания и Северна Ирландия, 193-ма от тях са пристигнали с отрицателни PCR тестове, а останалите 454 са карантинирани за 10 дни.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.