Амбицията на Европа е да стане въглеродно неутрална до 2050 г. България ще получи средства по финансовия инструмент за зелени инициативи, но дали страната ни готви свои стратегии по „Зелената сделка“ ще се разбере на международния XI Зелен форум "Европа, България и преходът към отговорен растеж”, на който ще се проведе днес и първият публичен дебат по въпроса. Това съобщи в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Елица Николова, главен редактор на списание „Мениджър“.

Според Николай Михайлов, eксперт по кръгова икономика и устойчивo управление на ресурсите в denkstatt България, стимулирането на зелени инвестиции ще даде нови възможности за българските фирми, съобщава "Investor.bg".

“В европейско отношение на единица БВП използваме най-много ресурси и електроенергия... Зелените инвестиции могат да помогнат на бизнеса да стане конкурентен в дългосрочен план”, твърди той.

Сред другите теми, които ще се обсъждат на форума, са ангажиментите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, както на национално, така и на общоевропейско ниво.

По думите на Михайлов стратегията на ЕС за пластмасите ще доведе до големи промени в ЕС по отношение на разделното събиране на отпадъците. Той обаче съветва в България да се приемат законодателни промени, които да наложат на организациите по оползотворяване да имат по-добри покрития.

“Докато човек няма икономически и финансов стимул, за да изхвърля разделно, надали ще се промени поведението му”, смята Михайлов. Той настоява за промени в наредбата за оползотворяване на отпадъците.

Михайлов коментира и водородните технологии, като посочи, че те почти не са застъпени като тема в нашата страна.

На днешния форум (24 септември) ще присъстват представители на бизнеса, както и предприемачи от новата генерация, които ще разкажат как се развиват различни стартъпи в областта.

Как ще се разпределят 750 млрд. евро, които ще дойдат от Плана за възстановяване на Европа, договорени от премиерите на страните от Евросъюза през юли? Какво ще пише в българския Национален план за устойчивост за усвояване на парите от Фонда за развитие през 2021 и 2022 година?

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.