След емоциите около бала идват и плановете за бъдещето. За каква работа мечтае така нареченото поколение Z – хората между 18 и 24-годишна възраст? Темата коментира в ефира на NOVA TV Мария Стоева - мениджър "Продажби и бизнес развитие" в най-голямата платформа за кариерно развитие – Manpower.

„Току-що завършихме голямо проучване с българските студенти. Има някои доста позитивни данни като намерението им да се върнат обратно в България, след като приключат с обучението си в чужбина”, каза тя.

„Близо половината не смятат да работят в чужбина, което е много сериозен позитив. Много от тези, които са в България и в момента вече имат възможност да работят чрез хоум офис и за компании в чужбина”, коментира Стоева.

Тя е категорична, че младите поколения търсят много по-голяма гъвкавост и баланс между личния живот и работата и затова търсят работни позиции, които предлагат именно това. „Като най-предпочитани и според последното ни проучване са технологичните компании", допълни Мария Стоева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.