До 13 юли се затваря част от ул. „Арх. Манол Йорданов“, която свързва Горна и Долна Трака. Преустановено ще бъде движението от кръстовището с ул. „Драган Данаилов“ до кръстовището с бул. „Осми приморски полк“.

Причина за новото затваряне на улицата са строително-монтажни работи по изграждане на битова канализация в посочения участък. Дейностите са свързани с големия ВиК – проект за доизграждане на канализационна мрежа в селищните образувания „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален Мак“, „Ваялар“, „Траката“ и „Манастирски рид“, както и с изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистралния водопровод Варна – „Златни пясъци“.

Днес кметът Благомир Коцев проведе поредна среща с представители на районните администрации и на пътностроителните фирми във връзка с рехабилитацията на пътната мрежа и ремонтите в целия град. Стана ясно, че следващата седмица може да започне асфалтирането на ул. „Арх. Манол Йорданов“. Срокът за цялостното завършване на улицата между Долна и Горна Трака е 4 месеца, уточниха от фирмата-изпълнител.

По време на днешната среща кметът Коцев нареди рехабилитацията в район „Одесос“ да се изпълнява от централните му части към периферията с оглед на по-големия туристопоток през лятото. Отчетено беше, че в района завършва работата по ул. „Трайко Китанчев“ между улиците „Поп Харитон“ и „Капитан Райчо“ и между ул. „Капитан Райчо“ и ул. „Ивайло“.

Приключва и рехабилитацията на пътната настилка по ул. „Отец Паисий“ в частта й към бул. „Цар Освободител“. Готово е стълбището от бул. „Приморски“ към площада пред входа на Морската градина, докладваха изпълнителите на обекта.

От утре ремонтните бригади от кв. “Чайка“ се прехвърлят в район „Одесос“, като от пътната фирма се ангажираха да наваксат изоставането в графика на района и да приключат с „кърпенето“ на дупките до 2-3 седмици. В списъците за рехабилитация а централния район са над 5 200 кв. м дупки по уличните платна и над 1 800 кв. м тротоари.

Досега фирмата е работила по допълнително възложени 3 600 кв. м в обхвата на т.нар. „Зелена зона“. По данни на районната администрация в целия район „Приморски“ приблизително 40 на сто от маркираните участъци ще бъдат преасфалтирани до края на седмицата.

Рехабилитиран е и паркингът на IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“. По настояване на кмета Коцев обаче приоритет в момента е пътната мрежа. Той нареди паркинги и междублокови пространства да се изпълняват, само ако районите успеят да спестят средства след нейната рехабилитация.

В „Младост“ са асфалтирани около 2 000 кв. м, други 1 000 кв. м са маркирани, отчетоха от администрацията на района. В район „Аспарухово“ работата ще започне от Аспаруховия мост към улиците в квартала, стана ясно на днешната среща. От район „Владислав Варненчик“ отчетоха около 30% изпълнени участъци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.