В първата от трите вечери на БЪНДИАДА, посветена на 75-годишния юбилей на Костадин Бандутов, режисьорът бе удостоен за своите творчески постижения на сцената на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" и за заслугите си към българското театрално изкуство и културата на Варна с три награди.

Заместник-министърът на културата Румен Димитров му връчи поздравителен адрес и най-високата награда на Министерството на културата "Златен век", а заместник-кметът на Община Варна Коста Базитов му предаде Почетния знак на кмета на Варна Иван Портних. Коста Базитов очерта културния принос на юбиляра като режисьор и видна публична личност, използвайки красноречието си в оригинален хрисовул, подобен на византийските императорски укази за възхвала на достойни дела.

Даниела Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, открои постановките на Костадин Бандутов, които остават в историята на Варненския театър и му поднесе Благодарствен адрес, отбелязвайки, че с наградата „Златна маска“ режисьорът отдавна е получил и признанието на варненските театрали.
За юбиляра, отличен също с Почетния реверен знак на Славянска академия, пристигнаха много поздравителни адреси и цветя.

След спектакъла "Бащи, лъжи и още нещо" от Рей Куни, едно от най-търсените заглавия в репертоара на Варненския театър, постановка на Костадин Бандутов, актьорите на Варненския драматичен театър поднесоха своята изненада. От името на всички артисти Гергана Арнаудова връчи картина на художника Свилен Георгиев с красивата сграда на театъра.

Паметната театрална вечер завърши с благодарностите на развълнувания от цялото това внимание юбиляр и с написаното специално за случая стихотворение от актьора Свилен Стоянов.

Честит юбилей на приятеля и режисьора Коста Бандутов!

Бъди ни здрав и окрилен,
по режисьорски окрилен.
С мащабна мисия напред
твори в живителен букет
хармония и пъстрота
да бъде по-добър света!
...
Благодарим ти, Коста, за играта –
вълшебната искрица свята,
великото магично чудо,
в което влюбени сме лудо.
Започваме! Спектакъл нов!
На театъра с любов!

 

В първата от трите вечери на БЪНДИАДА, посветена на 75-годишния юбилей на Костадин Бандутов, режисьорът бе удостоен за своите творчески постижения на сцената на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" и за заслугите си към българското театрално изкуство и културата на Варна с три награди.

Заместник-министърът на културата Румен Димитров му връчи поздравителен адрес и най-високата награда на Министерството на културата "Златен век", а заместник-кметът на Община Варна Коста Базитов му предаде Почетния знак на кмета на Варна Иван Портних. Коста Базитов очерта културния принос на юбиляра като режисьор и видна публична личност, използвайки красноречието си в оригинален хрисовул, подобен на византийските императорски укази за възхвала на достойни дела.

Даниела Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, открои постановките на Костадин Бандутов, които остават в историята на Варненския театър и му поднесе Благодарствен адрес, отбелязвайки, че с наградата „Златна маска“ режисьорът отдавна е получил и признанието на варненските театрали.
За юбиляра, отличен също с Почетния реверен знак на Славянска академия, пристигнаха много поздравителни адреси и цветя.

След спектакъла "Бащи, лъжи и още нещо" от Рей Куни, едно от най-търсените заглавия в репертоара на Варненския театър, постановка на Костадин Бандутов, актьорите на Варненския драматичен театър поднесоха своята изненада. От името на всички артисти Гергана Арнаудова връчи картина на художника Свилен Георгиев с красивата сграда на театъра.

Паметната театрална вечер завърши с благодарностите на развълнувания от цялото това внимание юбиляр и с написаното специално за случая стихотворение от актьора Свилен Стоянов.

Честит юбилей на приятеля и режисьора Коста Бандутов!

Бъди ни здрав и окрилен,
по режисьорски окрилен.
С мащабна мисия напред
твори в живителен букет
хармония и пъстрота
да бъде по-добър света!
...
Благодарим ти, Коста, за играта –
вълшебната искрица свята,
великото магично чудо,
в което влюбени сме лудо.
Започваме! Спектакъл нов!
На театъра с любов!

Виолета Тончева

Снимки: Веселин Василев

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.