35-годишна жена от Варненско бе призната за виновна, че в периода от 15-ти до 25-ти април 2020 г., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у две студентки, че има способности и може да им развали любовни магии. С това причинила на двете пострадали и техните майки имотна вреда в общ размер от над 9400 лева. Това съобщиха от Районен съд - Варна.

Според внесения обвинителен акт, подсъдимата през м. април 2020 г. била публикувала oбява в интернет-сайт, че разваля магии. В обявата тя се представяла за „ясновидец Мария Магдалена“ и бил посочен телефон за връзка. Именно чрез този публикуван телефонен номер пострадалите студентки се свързали с подсъдимата и си уговорили среща на открито в популярно заведение във Варна.

Там подсъдимата гледала на карти на двете момичета, след което останала насаме поотделно със всяка от тях, като ги убедила, че трябва да й дадат пари и да вземе различни техни вещи и златни накити, с които да извърши „ритуали“ и да ги пречисти, а след разваляне на магията да им върне получените вещи.

На няколко пъти в посочения период подсъдимата си уговаряла срещи поотделно с двете приятелки, като ги увещавала че за да са успешни „ритуалите“, трябва да пазят в тайна отношенията си с нея. По този измамлив начин подсъдимата успяла да получи множество златни накити, часовници, бижута, включително абитуриентска рокля и различни дрехи, голяма част от които собственост на майките на двете момичета.

На два пъти подсъдимата си уговаряла срещи в дома на едната от пострадалите, като сама обикаляла жилището, посочвала и избирала вещите, които да й бъдат предоставени за „разваляне на магиите“.

По този начин, в кратък период от време – за около седмица, с думите и действията си подсъдимата създала и поддържала лъжливи представи у двете студентки с цел да получи неправомерна имотна облага, като за пострадалите настъпила имотна вреда и те се лишили от имущество в сериозен размер.

С присъда, за извършената измама Варненският районен съд наложи на 35-годишната жена наказание от 2 години лишаване от свобода, изпълнението на което бе отложено с изпитателен срок от 4 години. Подсъдимата бе осъдена да заплати и направени по делото разноски за над 2200 лева.

Присъдата на Районния съд във Варна подлежи на обжалване пред Окръжния съд в 15-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.