Взрив е избухнал днес следобед в апартамент на 15-я етаж в 1-ви блок на варненския квартал „Възраждане“. На място веднага се отзоваха три противопожарни автомобила и линейка.

Оказа се, че в апартамента не е имало хора и пострадали при взрива няма. От взризвната вълна е изкъртена дограмата на една от стаите, която пада в намиращия се под блока автосалон, но без при това да пострадат хора или автомобили.

Пораженията в апартамента са сериозни, коментираха пожарникарите. Предстои да бъдат разследвани причините за взрива, съобщава „varnanovini.bg".

Снимка nakratko.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.