Тримесечно бебе е загинало по време на пожар късно снощи в ромската махала "Максуда" във Варна.

По предварителна информация, майката е готвела, излязла е да търси бащата, а в това време газовата бутилка се е взривила и къщата е изгоряла. Екипи на пожарната са потушили пожара, но детето вече е било починало.

Инцидентът се разследва, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.