Българката Стойка Кръстева спечели олимпийската титла по бокс в категория до 51 килограма при жените. Във финала Кръстева победи туркинята Бусе Наз Чакъроолу с пълно съдийско единодушие. Чакъроолу е настоящата европейска шампионка и световна вицешампионка. 

За България това е второ злато от Олимпийските игри в Токио след това на Ивет Горанова в каратето и първо в историята на женския бокс в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.