Вторият български маркетингов тур, организиран от Министерство на туризма и Алианс Българско Черноморие и в сътрудничество с авторитетната маркетингова агенция AVIAREPS, стартира. Той ще се състои в периода 06-10 февруари в Германия. След успеха на първото подобно пътуване в Полша през октомври 2022 г., сега на фокус са 5 града в Германия: Берлин, Лайпциг, Мюнхен, Франкфурт и Дюселдорф, в които ще бъдат осъществени поредица от B2B срещи на 15 представители на туристическия сектор в България с повече от 160 техни потенциални партньори от Германия. Цел на пътуването е установяване и разширяване на съществуващите бизнес контакти и промотирането на България като туристическа дестинация.

Министерството на туризма ще бъде представено от търговския аташе на България по туризма - Тихомир Патарински, заедно с д-р Франк Кванте – Председател на УС на Алианс Българско Черноморие и Главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Наред със срещите с германския туристически сектор, в два от градовете - Берлин и Мюнхен, ще бъдат организирани медийни събития, на които ще бъде популяризирана България като туристическа дестинация.

Българската група е представена от редица членове на Алианс Българско Черноморие: Albena Group, Avatar Tour, Flamingo Hotel, Fraport Bulgaria, Melia International, Prestige Hotels, Св. Св. Константин и Елена и Topola Skies, заедно с Balkan holidays, Go2Holiday, Grifid Hotels, MTS Globe, slr holiday service, Solvex, и Therma Eco Village.

Организирано от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, българското „роуд шоу“ ще бъде подкрепено с реклама чрез цифровата бизнес мрежа от 62 екрана на Летище Франкфурт, на които ще бъдат показвани рекламни клипове на дестинация България.

След успеха на първото подобно събитие, и оценявайки важността и потенциала на немския пазар за нашия туристически бранш, чрез това „роуд шоу“ се надгражда постигнатото, като при това пътуване ще бъдат посетени и четири други градове, освен германската столица.

В програмата на пътуването са предвидени събития, както следва:

06 февруари – Берлин;
07 февруари – Лайпциг;
08 февруари – Мюнхен;
09 февруари – Франкфурт;
10 февруари - Дюселдорф.

Германия е традиционен целеви пазар за българския туристически продукт, а също така се явява и с най-голям потенциал за нашия туризъм, на фона на негативните последици, които бяха понесени от войната в Украйна. С настоящото пътуване се дава възможност на представителите на бизнеса да установят нови контакти директно с партньорите от Германия в регионите с най-висок потенциал за българския туризъм.

Повече за Алианс Българско Черноморие:

Алианс Българско Черноморие е основан през юли 2021 г. като юридически регистрирано нетърговско частно-публично партньорство с цел значително да развива и подобрява туризма по българското Черноморие. Членове са летищни оператори, хотелиери, туроператори, авиокомпании, общини, доставчици на услуги и туристически неправителствени организации. Нови членове са добре дошли, а целта е да се представи цялата верига за създаване на стойност в туризма по Черноморието на България. Ние работим в тясно сътрудничество с Министерството на туризма и други държавни органи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.