За първи път на български излезе втората част от култовата творба на Даниел Дефо "Животът и приключенията на Робинзон Крузо", съобщи издателство "Изток - Запад". Преводач на "По-нататъшните приключения на Робинзон Крузо" е Огняна Иванова.

През 2013 г. "Изток - Запад" публикува като луксозно издание първата част на класиката. И в нейното продължение малкото името на автора е изписано като Даниъл, а не както е популярно в България - Даниел, съобщава "Дневник".

Втората част от приключенията на Робинзон Крузо са малко известни. В него остарелият Робинзон, посещава по търговски дела бреговете на Югоизточна Азия и се връща в Европа през цяла Русия - в течение на 8 месеца преживява зимата в Тоболск, след което се добира до Архангелск и отплава за Англия.

Има и трета книга на Дефо за Робинзон - "Сериозни размишления на Робинзон Крузо" (Serious Reflections of Robinson Crusoe), която е сборник от есета на нравствени теми, писани под влияние на идеите на Джон Лок и Мишел дьо Монтен. Името на Робинзон е използвано, за да се предизвика любопитството на публиката към книгата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.