Италианското правителство одобри нова мярка в четвъртък, с която прави сертификатите за ваксинация, преболедуване или отрицателен PCR тест задължителни както за публичния, така и за частния сектор.

Очаква се решението да започне да важи от 15 октомври и да остане в сила до края на годината.

Само пенсионерите и безработните граждани ще бъдат освободени от носенето на сертификата.

На всеки работник, който не представи валиден здравен сертификат за COVID-19, ще налаган принудителен неплатен отпуск в размер на пет дни, но няма да може да бъде уволяван. Неваксинираните също могат да бъдат глобени до 1500 евро.

Спорното правителствено решение за въвеждането на сертификата и в държавния, и в частния сектор, бе подкрепено с 189 гласа "За", 32 гласуваха против, и само 2 се въздържаха, съобщава БНР.

Снимка: DW 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.