Да поставим рекорд за най-дълга рисунка с акрилни бои на платно: 150 метра, призовават от Детския кът в Морската градина.

Рисуването започва на 13 август от 14 часа

Това ще се случи за първи път във Варна. Поводът е празника на града - 15 август.

Идеята е за Деня на Варна всеки да развихри фантазията си и да нарисува символите на нашия град, така както ги вижда.

Това може да са море, плаж, вълни, чадъри, чайки и гларуси, мидички и рапани, характерни сгади, Морската ни градина, Фар, русалки...нямате никакво ограничение!

Всички материали предоставят организаторите.

Възрастово ограничение няма.

Домакин ще бъде детският кът в градината, под егидата на Община Варна и Сдружение за славянска култура

За идеята "Варна рисува Варна " са поканени всички и входът е свободен, съобщават от "Радио Варна".

Предварително записване за час на рисуване може да направите на касите на Детски кът, на лични на страниците на Детски Кът-Варна и Cheers Art Class, както и на телефон 0889 63 55 94.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.