Удостоверения за ваксинация или преболедуване на Covid-инфекция биват изисквани за посещения на обществени места все повече европейски държави, съобщава БНР.

От утре във Франция ще бъде необходим здравен пропуск и за посещения в ресторантите и кафенетата, при пътуване с автобус, влак или самолет, както и в болниците.

Подобно е покритието на зеления пропуск и в Италия, като от 1 септември действието му ще бъде разширено и за вътрешните полети, железопътния транспорт и някои фериботни линии.

В Австрия мярката е в сила за ресторанти, хотели и спортни центрове, а в Дания - за фризьорските салони и спортните центрове.

В Германия отделните провинции решават какви да бъдат ограниченията, като в някои се изисква здравен документ за хотелите, кината и спортните зали.

В Испания системата е подобна, като северната провинция Галисия наскоро стана първата, която въведе здравен пропуск за барове, ресторанти и нощни клубове в населените места с най-много заразени.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.