На тържествена церемония в клуб „Вог“ в морската столица късно в неделя бяха раздадени наградите от XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“, Варна 2021 г. Авторитетното жури, с председател маестро Нелко Коларов, удостои с Гран при Иван Славов от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна. Специалната награда на кмета на Варна отиде при малките сладуранки от трио „СиНиМа“, гр. Нови пазар. Специалната награда на Националния дворец на децата бе за Ванина Григорова от школа за поп и рок певци „Сарандев“, гр. Добрич. Детско жури също заседава и излъчи свой фаворит. То присъди наградата си на Габриела Петрова от гр. Шумен. Отличията връчиха  Монка Николова, директор на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, маестро Нелко Коларов и членовете на журито Доно Цветков и Християна Дънкова. В ролята на водещ влезе г-н Димитър Ялнъзов, ръководител на театрално студио „Вълшебната завеса“. Церемонията бе съпроводена и от голям галаконцерт. Приятна изненада за гостите бе дуетното изпълние на Георги Кючуков, председател на организационната комисия на конкурса с Християна Дънкова. Двамата изпяха песента „Огън от любов“, с което спечелиха сърцата на публиката. Възпитаници на кино школа "Братя Люмиер" заснеха любопитни моменти от конкурсната част и галавечерта, които ще представят в свой бъдещ проект.
За първа година конкурсът се проведе в два етапа – онлайн и присъствен. Негови организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Варна , Община Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.