Десетите ежегодни награди за телевизионна журналистика бяха връчени на официална церемония снощи в курорта "Свети Влас". Според регламента бяха отличени автори и екипи на отделни предавания за професионализъм и смелост. Награди получиха Николай Дойнов, Тошко Йорданов, Лили Маринкова, Веселин Дремджиев, Мария Цънцарова, екипът на предаването за генеалогия и родова памет "Джинс" и Военният телевизионен канал.


Годишните награди за телевизионна журналистика "Свети Влас" подкрепят новаторството, отличават и насърчават авторския подход, разбирането на журналистиката като сфера на индивидуално присъствие, творчество и професионализъм.

Преди церемонията по награждаването с кратък филм бе почетена паметта на журналиста Милен Цветков и на Павел Васев, един от инициаторите на наградите за телевизионна журналистика "Свети Влас". През 2019 година, месеци след като Цветков е свален от ефир, получава единствената си награда "Свети Влас" като журналист.

Тази година е особено заради няколко събития, които дадоха професионален тласък на журналистиката, каза медийният експерт доц. Георги Лозанов. Той посочи, че заради протестите и пандемията КОВИД-19 медиите са подложени на сериозно изпитание. Лозанов посочи, че "след протестите медиите няма да същите". Според него ще върне критичността спрямо властта.


Церемонията по връчването на престижните отличия се състоя на яхтеното пристанище в курорта. Преди това в "Свети Влас" имаше дискусия на тема "Развитието на медиите и телевизиите и активното влияние върху тях през последната година". Участваха медийни експерти, репортери, журналисти, съобщи БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.