Волейболен клуб “Черноморец Бяла” набира деца и подрастващи за тренировки по плажен волейбол. Тренировките ще бъдат водени от треньора Милен Стоянов. това съобщават от общината в морския град и уточняват, че препоръчителната минимална възраст на децата е 9 години.

Според броя на записаните деца ще бъдат формирани групи и ще бъде изготвен график за тренировките.

Първата опознавателна среща с треньора ще се състои на 15 юни (вторник) от 16:30 часа на стадион “Черноморец”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.