Снимка: Радио Варна

141-годишнината от създаването на Военноморските сили ще бъде отбелязана с тържествен ритуал на Морската гара във Варна. 22-ма випусници на Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” ще получат първото си офицерско звание по време на военен ритуал. Първенец на випуска е Атанас Цветков от Търговище.

Точно в 8:55 часа на Морска гара бяха посрещнати с военен ритуал министърът на отбраната и началникът на отбраната.

След това тържествено бяха издигнати флаговете за разцветка на корабите от Военноморските сили.

В 9:15 часа започна ритуалът по присвояване на първо офицерско звание на випусниците на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. То бе присвоено на 22-ма курсанти от Випуск 2020 „Добруджански“. По време на церемонията на 16 момчета и 6 момичета бяха връчени лейтенантски пагони.
Първенец на випуск 2020, с успех 5,75 е Атанас Цветков на специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“. Първенец на специализация „Корабоводене за ВМС“ е Георги Петров. С най-висок успех във „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ е Виктория Станева, а в специализация „Корабни машини и механизми“ е Георги Стамов.

От 10:30 до 11:30 часа на Морска гара във Варна се проведоха военни демонстрации.От 18 часа на сцена “Раковина” в Морската градина ще започне концерт на хора на ветераните за гостите и гражданите на Варна, съобщи пресцентърът на ВМС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.