Снимка: Пламен Гутинов

Днес водолази от специализирана фирма ще направят оглед на морското дъно в акваторията на резервата Яйлата, където заседна товарният кораб "Вера Су", съобщава БНТ.

Целта е да се установи дали до плавателния съд може да се приближи плаващ кран, с който товарът от азотни торове да бъде прехвърлен на друг кораб. След това "Вера Су" ще бъде провлачен.

Специалистите се спряха на този вариант, след анализ на подводните снимки на корпуса на заседналия плавателен съд.

Към момента няма опасност от разлив на гориво или на други вещества. Хамбарите на кораба, където са азотните торове, нямат пробойни, не е нарушена и целостта на резервоарите, в които има около 20 тона гориво. Това означава, че към момента опасност от екологична катастрофа няма.

Представител на корабособственика, турска компания, е одобрил този план на действие.

Районната прокуратура в Добрич разследва причините за инцидента.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.